Các trường phái phong thủy

1/Phái BÁT TRẠCH MINH CẢNH do Thái Kim Oanh chủ xướng.

2/Phái DƯƠNG TRẠCH TAM YẾU do Triệu Cửu Phong và sau này có thêm cuốn Dương cơ chứng giải của tác giả Lộc Dã Phu.

3/Phái CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG HỌC . Theo các sách cổ ghi chép lại thì Huyền Không Học ban ðầu do Quách Phác đời nhà Tấn phát minh ra, sau được các nhà Phong Thuỷ Học như Dương Quân Tùng đời Ðường, Tưởng Ðại Hồng đời Minh, cuối cùng là Thẩm Trúc Nhưng nhà Thanh hoàn thiện lại toàn bộ học thuyết.

4/PHÁI CẢM XẠ PHONG THỦY. Hiện nay tại Việt nam có tác giả DƯ QUANG CHÂU và nhiều người nữa đang phát triển rất mạnh , đi kèm theo đó là Lý thuyết về Năng lượng Sinh học.

5/PHÁI HUYỀN THUẬT PHONG THỦY. Trường phái này có từ rất xa xưa, thường được truyền trong dân gian qua cách Gia truyền, bí mật. Ngày nay nhiều chi phái Ðạo giáo đang thực hiện ðể giải phá những Long mạch bị trấn yểm, Khai mở những Huyệt đạo , dùng năng lượng của nó cứu dân độ thế.

Ngoài ra còn có rất nhiều trường phái khác , nhưng dienbatn chỉ xét đến những Trường phái nổi bật nhất hiện nay. Các Trường phái như: BÁT TRẠCH MINH CẢNH, DƯƠNG TRẠCH TAM YẾU, CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG HỌC, hiện nay có rất nhiều tài liệu cho các bạn nghiên cứu và trên Diễn đàn cũng đã thảo luận rất nhiều và tưõng đối đầy đủ. dienbatn chỉ xin điểm lại những nét chung nhất của ba Trường phái này, và mong các bạn hiểu rằng , cả ba trường phái trên , thực chất chỉ là một vấn đề , nhìn từ những góc độ khác nhau của môn Phong thủy. Trọng tâm của bài viết này , muốn đưa các bạn đến với những gì hiện nay chưa phổ biến, chưa có nhiều tư liệu, ngõ hầu giúp các bạn hiểu thêm về Phong thủy và có cách sử lý chính xác những khiếm khuyết của ngôi nhà mình đang ở. Những tư liệu trong các Trường phái CẢM XẠ PHONG THỦY VÀ HUYỀN THUẬT PHONG THỦY, dienbatn trong qua trình đi Ta bà , được các Cao nhân chỉ giáo, xin chép lại để hầu các bạn. Có những cái thấy mới tin , nhưng một người Thày của dienbatn dạy rằng: “PHÚC CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ TIN “. Và các cụ có câu “LINH TẠI NGÃ -BẤT LINH TẠI NGÃ “. Có những cái tưởng là vững chắc mà thật ra , sẽ đổ lúc nào chẳng hay. dienbatn xin điểm lại những Trường phái thông thường tạm gọi là những Trường phái HỮU VI: PHÁI BÁT TRẠCH MINH CẢNH;DƯƠNG TRẠCH TAM YẾU và DƯƠNG CƠ CHỨNG GIẢI;CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG HỌC. Sau đó dienbatn đi tiếp vào những Trường phái tạm gọi là VÔ VI: CẢM XẠ PHONG THỦY VÀ HUYỀN THUẬT PHONG THỦY. Ðiều mong muốn của dienbatn là các bạn phải nhớ câu này trước khi lên đường: “NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ -VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN “. Ðó chính là hai mặt của Âm -Dương đối lập cùng tồn tại trong mọi vật thể, trong Vũ trụ.