Đặc điểm BĐS Văn phòng cho thuê – P2

 

Thứ ba, là hàng hóa mang tính cá biệt và khan hiếm. Sở dĩ như vậy là do sự khan hiếm và tính có hạn của diện tích bề mặt trái đất cũng như của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực, từng thửa đất. Tính phức tạp của đất đai về địa hình, chất đất, vị trí, cảnh quan… đã tạo nên sự khan hiếm và tính cá biệt của hàng hóa BĐS.Mặt khác, chính sự đa dạng trong ý tưởng đến thiết kế xây dựng, chế tạo … của chủ đầu tư cũng như của các kiến trúc sư, các công trình sư và các nhà thiết kế cũng tạo nên tính cá biệt (tính dị biệt) của hàng hóa BĐS.

Thứ tư, hàng hóa BĐS Văn phòng cho thuê mang yếu tố thị hiếu và tâm lý xã hội. Nhìn chung hàng hóa đều có đặc điểm này, nhưng với hàng hóa BĐS thì đặc điểm này nổi trội hơn. Đối với bất động sản Văn phòng cho thuê không mang tính thị hiếu cao hay tâm lý xã hội như đối với nhà ở.Tuy nhiên nó cũng là một đặc điểm không thể bỏ qua. Mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề đều chọn cho mình những văn phòng cho thuê khác nhau để đáp ứng những nhu cầu cần thiết, và tâm lý chung của người đi thuê văn phòng đó là có một vị trí thuận tiện trong kinh doanh, trong giao dịch, trong các cuộc họp …

Thứ năm, hàng hóa BĐS Văn phòng cho thuê chịu ảnh hưởng lấn nhau và với các bất động sản khác.Giữa các hàng hóa BĐS có sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau khá mạnh mẽ. Sự ra đời hay sự hoàn thiện của hàng hóa BĐS này là điều kiện để ra đời hoặc mất đi, để tăng thêm hoặc giảm bớt giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa BĐS kia.Thí dụ, việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ làm tăng vẻ đẹp, sự tiện lợi và giá trị của các công trình xây dựng trong khu vực. Sự ra đời của một con đường mới sẽ dẫn đến sự ra đời của những tụ điểm dân cư hay các khu công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ… bám theo trục đường đó.

Thứ sáu, hàng hóa BĐS Văn phòng cho thuê chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và chính sách của Nhà nước. Ta thấy, cũng như những hàng hoá bất động sản khác, thứ nhất: Văn phòng cho thuê có giá trị rất lớn vì vậy để có thể quản lý được hàng hoá này một cách bảo đảm an toàn, giảm thiểu rủi ro thì pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất; thứ hai: hàng hoá Văn phòng cho thuê có mối liên quan chặt chẽ với đất đai, đất đai là địa điểm để hình thành hàng hoá này. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước là người đứng ra thay mặt quản lý, và công cụ nhà nước dùng để quản lý ở đây chính là pháp luật.Vì vậy ta có thể hiểu được tại sao Văn phòng cho thuê chịu ảnh hưởng lớn của chính sách pháp luật

Thứ bảy, hàng hóa BĐS Văn phòng cho thuê phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý. Vì BĐS thường có giá trị lớn và lâu bền, chịu hao mòn qua thời gian, gồm nhiều chủng loại nên việc quản lý chúng khá phức tạp, do đó, đòi hỏi người quản lý phải có năng lực cao và chi phí quản lý cũng phải cao hơn so với các hàng hóa thông thường.Đặc biệt nguồn cung về hàng hoá Văn phòng cho thuê là rất lớn, như vậy muốn cạnh tranh được trên thị trường thì năng lực của người quản lý toà nhà có văn phòng cho thuê rất quan trọng. Điều đó tác động đến chất lượng, đến giá cả, đến khách hàng, …là rất nhiều