Lý thuyết phong thủy

Lý thuyết phong thủy

Từ trước tới nay, phần lý thuyết Phong thủy được viết rất nhiều, hằng hà sa số cuốn sách đã được in hoặc lưu truyền trong dân gian. Tuy viết rất nhiều, nhưng vấn đề lý thuyết của bộ môn Phong thủy, vì không được dựa trên một căn bản Lý thuyết thống nhất và triệt để nên tùy theo điều kiện cụ thể mà phát triển ra rất nhiều Môn phái Phong thủy, có lý luận và cách thực hiện nhiều khi trái ngược lẫn nhau, khiến người đời sau không làm sao hiểu được và tính chất Thần bí cứ dần dần xen vào và từ đó Thuật Phong thủy trở nên một cái gì đó Huyền bí, khó hiểu và được coi là Mê tín dị đoan.

Việc tìm lại cội nguồn Lý thuyết của bộ môn Phong thủy nói riêng và Lý thuyết của Dịch lý Đông phương nói chung, là một vấn đề rất thiết yếu. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian nghiên cứu, sưu tầm, nhận định , tập hợp và sắp xếp lại. dienbatn không dám có tham vọng làm việc đó, chỉ xin làm viên đá nhỏ lót đường cho sự nghiên cứu của các bạn. Nếu thành công thì thành quả đó xin tặng lại các bạn , hoặc nếu chẳng đi đến đâu cả thì âu cũng là số Trời, và những gì có được xin các bạn cứ dùng làm tư liệu để tiếp tục những bước sau này.

Mọi việc đều phải có sự khởi đầu và như người xưa nói: “VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN “. Trong bài viết này dienbatn xin được công bố, những bài viết, những ý tưởng của một số Cao nhân ẩn danh, không muốn xuất hiện. Đúng hay sai còn phụ thuộc nhiều yếu tố, song dienbatn xin kính cẩn cảm ơn các vị Tiền bối đã chỉ giáo. dienbatn chỉ là người trích dẫn, sắp xếp lại cho thứ tự và mạch lạc hơn, ngoài ra do sự kém cỏi thô lậu, không có ý tưởng gì hay nên xin các bạn cũng đừng chấp. Nào , bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành.